USTAWA z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny: Dz.U.2013.613

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
USTAWA
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »