ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Tekst pierwotny: Dz.UrzUEL.2013.330.21

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258/2013
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »