ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 482/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Tekst pierwotny: Dz.UrzUEL.2013.139.6

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 482/2013
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą ...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »