ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1259/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Tekst pierwotny: Dz.UrzUEL.2013.330.30

Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1259/2013
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
stanowiąc ...
Pełny tekst tego dokumentu jest dostępny dla zalogowanych użytkowników LEX Delta. Jeśli chcesz wyświetlić pełny tekst tego dokumentu zaloguj się. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »