Aktualność. Weszła w życie ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]
Źródło: LEX Delta
Data zamieszczenia: 2014-01-02
Ocena:
Weszła w życie ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego 0 5 0 0

Weszła w życie ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Akt określa zadania i zasady działania w ramach powyższego systemu, zasady jego finansowania oraz organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego. Jest to pierwszy w polskim obrocie prawnym akt rangi ustawowej, który kompleksowo reguluje tę problematykę.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach oraz biorąc pod uwagę zaawansowanie prac prowadzonych przez organy centralne i wojewodów w zakresie organizacji systemu powiadamiania ratunkowego, przyjęto, że optymalnym rozwiązaniem pod względem poprawy obsługi zgłoszeń alarmowych i ekonomizacji wydatków, będzie zorganizowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - według modelu operatorskiego, pozostawiając zagadnienie dysponowania własnymi zasobami ratowniczymi właściwym podmiotom, do których zadań należy ochrona przynajmniej jednej z następujących wartości: życie, zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, mienie lub środowisko.
Wskazany wyżej system: składa się z centrów powiadamiania ratunkowego tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych, a współpracuje m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną i dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych.
System powiadamiania ratunkowego jest strukturą o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, przede wszystkim ochrony ich życia i zdrowia.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz. 1635) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Wyjątek stanowią: art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 27 pkt 1, 3 i pkt 4 lit. b oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r.
Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]