Ustawa o świadku koronnym. Komentarz

Pod redakcją: Andrzej Ważny
Autorzy: Andrzej Kiełtyka, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny
Wydanie: 2013

Ta publikacja jest dostępna w abonamencie LEX Delta oraz w księgarni internetowej LexisNexis. Jeśli jesteś zainteresowany abonamentem, skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Jeśli chcesz zakupić publikację, przejdź do księgarni internetowej. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »
Brzmienie przepisu na datę komentowania: 2013-08-01
Art. 1.     
1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
2.     Przepisy ustawy stosuje się także w sprawach o przestępstwa określone w:
1) art. 228 § 1 i 3-6, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 250a § 1 i 2, art. 258 oraz art. 296a § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego;
2) art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).
Treść komentarza:
1. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej (§ 21 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908) w przepisach ogólnych ustawy zamieszcza się: określenie zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy, lub spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji oraz objaśnienia użytych w ustawie ...

Ta publikacja jest dostępna w abonamencie LEX Delta oraz w księgarni internetowej LexisNexis. Jeśli jesteś zainteresowany abonamentem, skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Jeśli chcesz zakupić publikację, przejdź do księgarni internetowej. Dowiedz się [więcej »] na temat zaawansowanych możliwości pracy w serwisie LEX Delta »