Aktualność. Będzie ustawa o uwłaszczeniu działkowców

Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]
Źródło: PAP
Data zamieszczenia: 2013-11-18
Ocena:
Będzie ustawa o uwłaszczeniu działkowców 0 5 0 0

Będzie ustawa o uwłaszczeniu działkowców

Ustalenia dotyczące uchwalenia nowego aktu regulującego status działkowców zapadły na spotkaniu Premiera z zainteresowanymi organizacjami, które odbyło się 15 listopada br.

Ustawa powinna wejść w życie przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny, tj. przed 21 stycznia 2014 r.
TK w wyroku z 11 lipca 2012 r. (K 8/2010) uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o o rodzinnych ogrodach działkowych. Pisaliśmy o tym w Aktualnościach z 11 lipca 2012 r.
Ponad miesiąc temu szef klubu PO Rafał Grupiński spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w sprawie unormowań prawnych dotyczących ogrodów działkowych (o pracach w tym zakresie informowaliśmy w Aktualnościach z 18 kwietnia br.). PO zdecydowała się poprzeć poprawki PZD do projektu ustawy. Nieuzgodnioną kwestią było uwłaszczenie działkowców. Punktem spornym pozostał art. 30 dotyczący tzw. „uwłaszczenia” części działkowców na udziale w prawie do terenu ROD. Platforma zaproponowała uwłaszczenie działkowców, których działki są w użytkowaniu wieczystym PZD. Według strony społecznej propozycja PO mogła być niekonstytucyjna, ponieważ dzieli działkowców na bardziej i mniej uprzywilejowanych. Zdaniem prawników zachowanie tego artykułu spowodowałoby konieczność gruntownej przebudowy projektu. Jak informuje PZD premier ich argumenty przyjął ze zrozumieniem i powiedział, że PO zgadza się na kompromis, w wyniku którego sprawa uwłaszczenia powinna zostać uregulowana w odrębnej ustawie. W ramach kompromisu działkowcy przyjęli propozycję premiera o dodatkowych gwarancjach dotyczących swobody zrzeszania się działkowców, poprzez ustawowe zobowiązanie do odbycia w każdym ogrodzie zebrań rozstrzygających o przynależności organizacyjnej ROD.
Źródło: PAP.
Oglądasz dokument w wersji ograniczonej. Zaawansowane możliwości pracy z dokumentem w LEX Delta są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się. Dowiedz się [więcej »]